Specialist in vochtbestrijding

Vrijblijvend offertes aanvragen

Vochtbestrijding Noord-Brabant

Als u last heeft van vochtproblemen in Noord-Brabant dan lost u dit het beste op door vochtbestrijding toe te passen. Er zijn verschillende methodes als het om vochtbestrijding gaat. Wat de beste manier is, is afhankelijk van het type probleem en de hardnekkigheid ervan. U vindt hier meer informatie over welke vochtproblemen er zijn, zoals vochtige muren, optrekkend vocht of doorslaand vocht. Er worden ook methodes besproken om dit op te lossen, zoals injecteren van muren of kelderafdichting. Bent u benieuwd naar de prijzen van vochtbestrijding en vochtwering? Vraag dan via het offerteformulier gratis offertes aan. U ontvangt dan maximaal 5 prijsopgaven van verschillende specialisten. Zo kiest u zelf welke specialist u inhuurt.


vochtbestrijding Noord-Brabant

Wat is optrekkend vocht?

Eén van de meest voorkomende vochtproblemen is optrekkend vocht langs de binnenmuren. Optrekkend vocht is in de meeste gevallen het gevolg van een stijging van het grondwater, de afwezigheid van een waterkering of slijtage van het bestaande fundament. De gevolgen van optrekkend vocht variëren van houtrot tot vochtplekken op de binnenmuren en een hoge luchtvochtigheid. Bij optrekkend grondwater is het van belang om dit snel te blokkeren door middel van vochtwering. Dat is mogelijk door het injecteren van de muren, maar ook door het onderkappen van de buitenmuren. Ook het opnieuw bekuipen van de kelder (een vorm van kelderdichting) is een oplossing van vochtwering.

doorslaand vocht Noord-Brabant

Wat is doorslaand vocht?

Doorslaand vocht ontstaat wanneer de muren poreus zijn en hierdoor de neerslag als het ware opslurpt. Dit vocht blijft lang hangen in de muren en dringt uw woning in Noord-Brabant binnen. Er zitten vaak nare gevolgen aan doorslaand vocht. Zo is het gevaarlijk voor de constructie van het huis en is het mogelijk dat er vochtplekken op de binnenmuur zichtbaar worden. Om doorslaand vocht tegen te gaan zijn er verschillende vormen van vochtbestrijding mogelijk, zoals nieuwe gevelbekleding of het behandelen van de muur met een vochtwerende coating. Voor nieuwe gevelbekleding heeft u soms een vergunning nodig. Dit kunt u controleren op omgevingsloket.nl.

vochtproblemen bestrijden in Noord-Brabant

Vochtproblemen bestrijden in Noord-Brabant

De term vochtproblemen staat voor een groot scala aan zaken waar u last van kunt ondervinden. Een bekend voorbeeld van een vochtprobleem is het ontstaan van vochtplekken op de binnenmuren, nadat er een waterleiding gesprongen is. Daarnaast vormen ook houtrot en schimmelgroei voorbeelden van vochtproblematiek. Van welke problemen u ook last hebt, het is zaak om spoedig de juiste methode van vochtbestrijding toe te passen bij u thuis in Noord-Brabant. Welke methode het meest geschikt is hangt van de achterliggende oorzaak van de vochtdoorslag af. Een gesprongen waterleiding pakt u immers heel anders aan dan doorslaand regenwater. Wilt u meer weten over vochtdoorslag? Check dan ook eens wikipedia.

condensatievocht in Noord-Brabant

Condensatievocht

Net als doorslaand vocht en optrekkend vocht komt condensatievocht vaak voor. Condensatievocht is vocht dat ontstaat in de lucht binnenshuis. Het is vooral aanwezig op plekken waar de luchtvochtigheid hoog is, zoals de badkamer of de keuken.

Condensatievocht is niet goed voor uw huis, omdat het muren aantast. Bij veel condensatievocht ontstaan er vaak vochtplekken of schimmel. Dit is erg slecht voor uw gezondheid. U lost condensatievocht op door binnen voor een goede ventilatie te zorgen. Zet dus regelmatig ramen, deuren en luchtroosters open. Is het probleem erg groot? Denk dan aan het aanschaffen van een ventilatiesysteem.

Benieuwd naar de prijzen van vochtwering?

Vergelijk onderling prijsopgaven van specialisten uit Noord-Brabant.

Offertes aanvragen

hoge luchtvochtigheid Noord-Brabant

Voorkom een hoge luchtvochtigheid

Wie last heeft van vochtplekken, schimmels en houtrot doet er goed aan te kijken naar de luchtvochtigheid in huis. De hoeveelheid vocht in de lucht kan namelijk schadelijke gevolgen hebben.

Het meten van de luchtvochtigheid is het handigst met een hygrometer, maar ook een systeem met twee thermometers werkt. Merkt u dat de luchtvochtigheid bij u thuis in Noord-Brabant zeer hoog is? Zorg dan voor een verbeterde ventilatie. Zet ramen en deuren open, of laat een ventilatiesysteem installeren. Zeker tijdens het douchen en koken is ventilatie van groot belang. Een te hoge luchtvochtigheid heeft niet alleen gezondheidsklachten tot gevolg, maar ook ongedierte zoals zilvervisjes.


schimmel in huis in Noord-Brabant

Schimmel in huis

Een schimmel is een soort micro-organisme, dat bestaat uit een celkern, mitochondriën en een cytoskelet. Schimmels kunnen op verschillende plekken groeien, waaronder op eten en op het menselijk lichaam. Niet alle schimmelsoorten zijn gevaarlijk, sommige zorgen bijvoorbeeld voor het gisten van brood of het afvoeren van schadelijke stoffen. Een schimmel die wel gevaar oplevert voor de gezondheid is de zwarte schimmel op vochtige muren die in huis kan groeien. Deze schimmelsoort begint als een klein zwart plekje, meestal in de douche, maar neemt al snel de gehele douchewand in beslag. Het verwijderen van deze schimmelsoort is van groot belang, en dient voorzichtig te gebeuren.

Wat doet schimmel met uw gezondheid?

Bekijk welke gezondheidsproblemen door schimmel in huis bij een huurder zijn ontstaan en wat een longarts hierover vertelt.

witte aanslag op muren

Witte aanslag op muren

Een wat minder bekend probleem op het gebied van de vochtbestrijding is salpeter. Salpeter noemt men ook wel witte aanslag, omdat het eruit ziet als harige witte plekken op een vochtige muur. Het verwijderen van salpeter kost enige tijd en moeite, maar is niet ingewikkeld. De klus begint met het verwijderen van de muurbekleding, om vervolgens de witte aanslag weg te steken of borstelen. Met een zuur kunt u daarna de muur schoonmaken. Tot slot raden vochtbestrijding specialisten uit Noord-Brabant aan om de wand te behandelen met een speciale vloeistof die te terugkeer van de salpeter voorkomt. Deze vloeistof is bij menig bouwmarkt verkrijgbaar.

Schimmel op de muur in Noord-Brabant

Vocht in huis herkennen

Bij de aanschaf van een huis is er een aantal zaken waarop u dient te letten, waaronder eventuele vochtproblematiek. Het herkennen van een hoge luchtvochtigheid is daarom van groot belang. Verschillende indicatoren wijzen erop dat de vochtigheidsgraad in een woning te hoog is, maar de belangrijkste is een muffe of bedompte geur. Ruikt het pand naar handdoeken die te lang in de wasmand hebben gelegen of naar natte hond? Dan is er waarschijnlijk een vochtprobleem. Ook afbladderend stucwerk, donkere of bruine randen op het behang en condens geven aan dat de luchtvochtigheid in een pand lange tijd te hoog is geweest.

Vochtige muren

De meeste vochtproblematiek vindt plaats in of rondom de muren van een gebouw. Dit komt doordat vochtige muren aan de basis liggen voor het grootste deel van de problemen. Of deze nu het gevolg zijn van optrekkend grondwater, doorslaand regenwater of een gebarsten waterleiding, het is zaak om de binnen- en buitenmuren spoedig te drogen. Het drogen vormt echter maar een tijdelijke oplossing voor de problematiek. Daarom is het van belang om tevens te kijken naar de opties voor het waterdicht maken van de wanden. Onder meer door de wanden te injecteren zorgt u ervoor dat u spoedig weer een optimaal wooncomfort ervaart.

vochtige muur

Optrekkend vocht in de binnenmuren

Wij noemden hierboven al een aantal keer dat optrekkend vocht één van de zaken is waarvoor een vochtbestrijding en vochtwering expert uit Noord-Brabant het vaakst ingezet wordt. Het tegengaan van optrekkend vocht in de binnenmuur is op verschillende manieren uit te voeren. De eenvoudigste oplossing is echter het injecteren van de muur. Bij het injecteren van binnenmuren is het belangrijk om de boorgaten op regelmatige afstanden te maken, die niet te ver van elkaar afliggen. Het injecteren van de wanden is een klus waarvoor u niet per se de ondersteuning van een ervaren vakman voor nodig hebt. U kan dit zelf afhandelen.

Optrekkend vocht in de buitenmuren

Het behandelen van de buitenmuren tegen opstijgend grondwater vraagt eenzelfde techniek als bij de binnenmuren. Helaas is er bij de buitenmuren vaker vochtbestrijding nodig tegen doorslaand regenwater dan tegen opstijgend grondwater.

Voor de vochtwering is daarom een andere techniek gebruikelijker: het aanbrengen van een vochtwerende coating op de muur. Dit vraagt wel een grote nauwkeurigheid, dus u schakelt hier het beste een vochtbestrijdingsspecialist voor in.

vochtige kelder Noord-Brabant

Vochtige kelders

De kelder is een plek die zich vrijwel altijd onder het grondwaterniveau bevindt. Dit betekent dat deze ruimte als eerste last krijgt van vochtproblemen als het grondwaterniveau stijgt, of als er sprake is van een gebrekkige fundering. Er bestaan diverse methoden om de kans op vochtplekken te verkleinen. Deze methoden verzamelt men onder de term kelderdichting. De meest eenvoudige vorm van kelderdichting is aanbrengen van een afdichtingspasta. Daarnaast is ook het opnieuw bekuipen van de ruimte een vorm van kelderdichting. Om de vochtbestrijding en vochtwering te optimaliseren is het verstandig om eerst de kelder volledig leeg te pompen en te drogen.

vocht in kruipruimte

Vochtige kruipruimte

De kruipruimte is één van die ruimtes in huis die weinig aandacht krijgen. Toch is het soms verstandig om te kijken naar de situatie in de kruipruimte. Als deze heel vochtig is, dan is het verstandig om de vochtige kruipruimte te ventileren of isolatie aan te brengen, zodat er vochtwering ontstaat. Isolatie in de kruipruimte kan zowel met natuurlijke als kunstmatige producten. Onder natuurlijke materialen vallen producten als schelpen en zand. Vooral schelpen zijn zeer populair in Noord-Brabant als isolatiemateriaal. Schelpen raken niet door vocht beschadigd, en kennen daarom een lange levensduur. Thermoskussens en EPS-parels vormen kunstmatige alternatieven. Deze brengen echter wel hogere kosten met zich mee.

vocht in badkamer in Noord-Brabant

Vochtige badkamer

Een ruimte in huis die altijd vochtig is, is de badkamer. Vochtige badkamers hoeven geen probleem te vormen, maar er bestaat wel een risico op de ontwikkeling van zwarte schimmels, die wel een gevaar betekenen voor de gezondheid. Vochtige badkamers ontstaan over het algemeen doordat er warm gedoucht wordt, terwijl er weinig ventilatie plaatsvindt. De vochtige muren zijn een uitstekende voedingsbron voor verschillende schimmelsoorten, waaronder zwarte schimmels. Deze schimmelsoort begint als kleine zwarte puntjes op de muur, die zich steeds verder uitbreiden. Het inademen van deze schimmelsporen kan onder meer tot ademhalingsproblemen, misselijkheid en duizeligheid leiden. De installatie van een ventilatiesysteem lost deze problemen op.

Kosten vochtbestrijding

De kosten van vochtbestrijding hangen van verschillende factoren af. De factor die de grootste invloed op de prijs heeft, is de ernst van het probleem en wat voor soort vocht u wilt bestrijden. Bovendien speelt de grootte van het oppervlak ook mee. Zit er enkel een oppervlakkige schimmelplek, of is er een vochtplek helemaal doorgedrongen tot in de achterliggende muurlagen? Daarnaast is ook de mate van zelfstandigheid bij het oplossen van de vochtproblemen van invloed op de prijs. In onderstaande tabel vindt u de gemiddelde kosten per vochtbestrijding methode. Wilt u concrete prijzen? Schakel dan een specialist uit Noord-Brabant in door offertes aan te vragen.

Prijzen per vochtbestrijding methode

Vochtbestrijding methode Bestrijden van Omschrijving Gemiddelde prijs, inclusief btw, arbeid en materiaal*
Impregneren Doorslaand vocht Laag vochtwerende vloeistof aanbrengen op de buitenmuur €8,- tot €12,- per m²
Injecteren Optrekkend vocht Muren injecteren met een vochtwerende gel vanaf €100,- per lopende meter
Onderkappen Optrekkend vocht Muren injecteren met een vochtwerende gel vanaf €100,- per lopende meter
Injecteren Optrekkend vocht Vochtkeringslaag in de muur aanbrengen €100,- tot €150,- per lopende meter
Ventilatie Met name optrekkend vocht Van natuurlijke ventilatie tot een mechanisch ventilatiesysteem €40,- tot €1.500,-
Carebrick Optrekkend vocht Natuurlijk verdampingsproces via keramische kokers €100,- tot €125,- per lopende meter
Schimmel verwijderen Schimmel Professionele schimmelbestrijding €25,- tot €50,- per m²
Kelderafdichting Vochtige kelder Van alleen muren coaten tot kelder leegpompen en waterdicht maken €55,- tot €125,- per m²
* Let op: dit zijn gemiddelde prijzen. Prijsopgaves op maat ontvangen? Vraag dan gratis en vrijblijvend offertes aan.

Benieuwd naar de prijzen van vochtwering?

Vergelijk onderling prijsopgaven van specialisten uit Noord-Brabant.

Offertes aanvragen

Vochtbestrijding methodes

Om grote schade aan uw woning in Noord-Brabant en gezondheidsproblemen te voorkomen, is het slim om vochtproblemen effectief te behandelen met de juiste vochtbestrijding of vochtwering methode. Er zijn verschillende methodes voor vochtbestrijding, afhankelijk van de oorzaak en de hardnekkigheid van het probleem. De meest gebruikte methodes zijn impregneren of injecteren van de muur. Andere methodes zijn het onderkappen van de woning, een Carebrick systeem toepassen of kelderafdichting. U kunt hier het beste een specialist uit Noord-Brabant voor inschakelen, die u helpt bij de vochtbestrijding. De verschillende methodes:

muren impregneren Noord-Brabant

Muren impregneren of injecteren

Als u last hebt van vochtige muren, dan kunt u kiezen voor het injecteren van het oppervlak of het aanbrengen van een vochtwerende coating. Welke van deze twee technieken de beste oplossing vormt, hangt af van de soort wateroverlast. Het injecteren van de muren is bijvoorbeeld succesvol tegen opstijgend vocht, en in sommige gevallen tegen doorslaand vocht. Het injecteren van de muren kost gemiddeld €100,- per lopende meter. Zit er al vocht tussen de muren? Dan is impregnatie van de muren de beste optie. De kosten voor impregneren liggen tussen de €8,- en €12,- per m².


muur onderkappen in Noord-Brabant

Muren onderkappen

Een andere manier voor vochtwering of het bestrijden van vochtproblemen, is het onderkappen van muren. Bij onderkappen wordt stuk voor stuk uw volledige woning opgetild. In de ruimte die vrijkomt wordt een waterdichte vochtkering geplaatst. Onderkappen is een drastische, maar zeer effectieve manier van vochtbestrijding. Het wordt vaak alleen toegepast bij grote renovatiewerken, omdat het nogal een grote omvang heeft om de klus uit te voeren. De gemiddelde kosten voor het onderkappen liggen in Noord-Brabant tussen de €100,- en €150,- per lopende meter.

Kruipruimte ventilatie

De meeste woningen in Noord-Brabant hebben een kruipruimte, waar het zeer koud en vochtig is. Goed ventileren is dus belangrijk. Het ventileren van kruipruimtes is tegenwoordig niet (meer) verplicht, maar wordt sterk aangeraden door vochtbestrijding en vochtwering specialisten. Het voordeel van de installatie van een ventilatiesysteem is dat hierdoor de kans op vochtproblematiek aanzienlijk lager ligt, en dat ook de levensduur van de isolatiematerialen stijgt. Het nadeel bij natuurlijke ventilatiesystemen door een ventilatierooster is dat de kans op wateroverlast door hevige regenbuien groter is. U heeft al vanaf €40,- ventilatieroosters. Schaft u liever een compleet ventilatiesysteem aan, dan liggen de kosten rond de €1.500,-.

Carebrick systeem

Wilt u een innovatieve vorm van vochtwering? Dan is het Carebrick systeem de methode waar u naar op zoek bent. Deze vochtbestrijding methode is effectief voor bijvoorbeeld optrekkend vocht. Hoe het werkt? De specialist plaatst keramische kokers in uw muur. In deze innovatieve kokers ontstaat een luchtdoorstroming, waarna een verdampingsproces de lucht afkoelt. Deze koele lucht trekt het vocht uit uw muren naar zich toe, waardoor het vocht naar buiten wordt afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat vocht, zoals vochtplekken en schimmelvorming verleden tijd zijn. Het systeem kost ongeveer €100,- tot €125,- per strekkende meter en vormt een permanente oplossing voor de vochtproblemen.

Schimmel verwijderen

Het verwijderen van schimmel hoeft niet heel lastig te zijn, mits u maar gebruik maakt van de juiste producten. Het is afhankelijk van de ondergrond waarop de schimmelplek zit, welk materiaal u dient te gebruiken. Voor zachte stoffen geldt bijvoorbeeld dat u deze alleen kunt stofzuigen om de schimmelsporen te verwijderen, terwijl voor glas juist het gebruik van een vochtige doek de schimmelplekken zal verwijderen. Voor harde ondergronden als beton is een borstel het juiste product, terwijl voor hout het wegsnijden van de plekken goed resultaat biedt. Let wel op dat u altijd de gehele plek verwijdert: anders keert de schimmel direct weer terug. De gemiddelde prijzen voor schimmel verwijderen zijn zo’n €25,- tot €50,- per m².

Kelderafdichting Noord-Brabant

Uw kelder is, samen met de fundering, de basis van een stabiele woning. Wanneer de keldermuren niet bestand zijn tegen de druk van grondwater, krijgt u vochtige keldermuren en mogelijk ook andere problemen zoals schimmel in uw huis. Om de kelderruimte maximaal te benutten, kunt u als vochtbestrijding kelderafdichting toepassen.

Hierdoor zorgt u ervoor dat de ruimte bruikbaar wordt. Welke vorm van kelderafdichting u kiest, hangt af van hoe het vocht binnenkomt en wat de hardnekkigheid van het vochtprobleem is. Er zijn 2 manieren, namelijk bekuiping van de kelder. Hierbij worden de vloer en keldermuren waterdicht gemaakt met cement. De andere manier is kelderdrainage, waarbij het vocht afgevoerd.

kelderdichting in Noord-Brabant

Zelf kelder waterdicht maken

Vochtproblemen beginnen regelmatig met een gebrekkige kelderfundering. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goede kelderdichting. De term kelderdichting staat voor alle technieken die men in kan zetten voor het waterdicht maken van de keldermuren en –vloer. Een deel van deze dichtingstechnieken kunt u eigenhandig toepassen, om zo in kosten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van afdichtingspasta.

Helpt dit onvoldoende en wilt u meer hulp? Vul dan vandaag nog het offerteformulier in. De specialisten uit ons netwerk helpen u dan graag verder.

vochtwering in Noord-Brabant

Vochtwering Noord-Brabant

U zult gemerkt hebben dat op deze pagina zowel de term vochtbestrijding als vochtwering gebruikt wordt. Regelmatig krijgen wij daarom van klanten uit Noord-Brabant de vraag wat het verschil tussen vochtwering en vochtbestrijding is. Dit is vrij eenvoudig uit te leggen: de vochtwering technieken past u toe op het moment dat er nog geen sprake is van vochtproblemen. De vochtbestrijding methoden verschillen hier niet veel van, behalve dan dat er extra technieken worden toegevoegd om de ontstane vochtplekken, schimmelplekken en houtrot te verwijderen. Dit betekent ook dat de kosten voor de vochtwering over het algemeen een stuk lager liggen dan voor de vochtbestrijding.

Vochtbestrijding kosten in Noord-Brabant

Vrijblijvend offertes aanvragen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van vochtwering en vochtbestrijding? Dan zit u bij ons op de goede plek. Wij werken samen met een groot aantal professionals uit Noord-Brabant, die allen over een ruime ervaring binnen het vakgebied beschikken. Via de offertepagina vraagt u gemakkelijk meerdere prijsopgaven aan. U ontvangt dan spoedig offertes van maximaal 5 experts uit de regio, die u vervolgens zelf naast elkaar kunt leggen. Vergelijk de prijzen, de werkwijze of de klusduur om zo de vakman te vinden die het beste bij uw wensen aansluit.

Veelzijdig netwerk

Zoekt u naar een professional die u wil helpen bij de nieuwbouw van een woning, of een gehele renovatie in Noord-Brabant? Ook daarvoor kunt u ons netwerk inschakelen. Bij ons samenwerkingsverband zijn veel bedrijven aangesloten met ruime ervaring aangesloten.